Vraag naar HR-professionals stijgt met 25%

12 maart 2014, Rotterdam

In de eerste twee maanden van 2014 is de vraag naar HR-professionals gestegen met 25 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze groeiende vraag werd eind 2013 al ingezet: in het laatste kwartaal steeg de vraag met 7 procent. Met deze stijging is de jarenlange daling doorbroken. De verwachting voor het tweede kwartaal van 2014 is dat deze stijgende lijn standhoudt. Dit blijkt uit de analyse Trends en ontwikkelingen op de HR arbeidsmarkt van Yacht.

Zakelijke dienstverlening motor achter stijgende vraag


Opvallend is dat de groei van de zakelijke dienstverlening in het laatste kwartaal van 2013 doorzet in 2014 door het economisch herstel. Laurens van Vliet, commercieel manager HRM Yacht: “Wat we wel zien is dat bedrijven nog heel voorzichtig zijn in het aannemen van nieuwe, vaste medewerkers en de voorkeur geven aan flexibele oplossingen. Dit zien we duidelijke terug in het aantal vacatures dat bij intermediairs is uitgezet.”

Overheid laat eind 2013 flinke stijging zien

Het is ook opvallend om te zien dat er over 2013 veel meer HR-professionals worden gevraagd bij de overheid (+18 procent). Deze stijgende vraag richt zich met name op de HR-specialisten. Oorzaak van deze stijging is de transitiefase waarin de overheid zich momenteel bevindt. Het effect van de bezuinigingsmaatregelen die worden doorgevoerd is dat mensen een andere taak of rol binnen de overheid moeten krijgen. Gevolg hiervan is dat de vraag naar specialisten op het gebied van mobiliteit toeneemt. Er is ook een verandering binnen de overheid gaande voor de langere termijn. Thema’s als strategische personeelsplanning zijn steeds meer aan de orde door de toenemende vergrijzing in deze branche. De vraag is of de stijging van het aantal vacatures binnen de overheid in het eerste kwartaal doorzet, met het oog op de komende verkiezingen.

HR-specialisten zijn gewild

De stijging van het laatste kwartaal 2013 laat niet voor alle HR-functies zo’n positief beeld zien. De vraag naar HR-managers steeg minder hard en de vraag naar HR-adviseurs liet over 2013 zelfs een daling zien, ook in het laatste kwartaal van dat jaar. De verwachting is dat de vraag naar HR-adviseurs ook in 2014 niet zal toenemen. Dit is het gevolg van de ontwikkeling dat er steeds meer HR-taken worden teruggelegd in de lijn en dat er operationele HR-taken worden uitbesteed of worden opgevangen door efficiëntere administratieve processen. De groei zit dan ook in de sterk toenemende vraag naar HR-specialisten.

Lees ook: ‘HR profiteert van kracht social business

Bron: Yacht en P&O Actueel

Partners

Door de jaren heen is er steeds meer vraag gekomen naar een grote verscheidenheid aan diensten vaak met een enorme overlap. Juist door de vele mogelijkheden van de Rock-Solid Management Group is het mogelijk al die overlappende diensten, met daardoor verwarring voor klant en ondernemer, sterk te reduceren.

Eén nummer één aanspreekpunt. Een dienst van de Rock-Solid Management Group is HRM & ARBO samen of zoals u wilt ARBO & HRM samen, een product door RSMG samen met PZ Zaken BV ontwikkelt. Het verlost u als ondernemer van of de ARBO zorg of de personeelszorg en als dit dan nog ondersteund wordt door goede software dan is de efficiency slag en kosten besparing gemaakt.

Elke dienst kan ook apart worden afgenomen en voor de Rock-Solid Management Group is dat geen enkel probleem. Wel zullen we u blijven informeren om de meest efficiënte weg te volgen.

Kennis maken met Rock Solid Management Group en haar diensten?

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op via 010 – 27 22 770 of via het contactformulier. Graag kijken wij samen met u naar de invulling van uw wensen.

Curriculum vitae onvoldoende aangepast

Door het curriculum vitae niet aan te passen aan een specifieke hypothekeren veel kandidaten hun kansen op een aanwerving. Vele werkzoekenden sturen een algemeen curriculum vitae op naar potentiële werkgevers zonder hun potentiële bijdrage aan de onderneming extra onder de aandacht te brengen, stelde de onderzoekers van het Britse National Careers Service vast.

Spelfouten


Nalatigheid is voor 66 procent van de carrière-consultenten een reden waarom kandidaten niet voor een functie in aanmerking komen. 60 procent geeft daarnaast aan dat ook spelfouten en een courante blunder zijn.

Verzenden van algemeen CV


“Volgens 80 procent van de rekruteerders is het verzenden van een generisch curriculum-vitae de meest courante fout die door werkzoekenden wordt gemaakt,” aldus de National Careers Service. “Ook 24 procent van de werkzoekenden geeft zelf toe in het verleden nagelaten te hebben hun sollicitatie aan specifieke vacatures aangepast te hebben. Bij werklozen zegt zelfs 40 procent er vaak niet aan te denken om zijn sollicitaties aan te passen aan de aangeboden betrekking.” Volgens carrière-adviseurs is eveneens gebleken dat 65 procent van de werkzoekenden zondigt tegen de gewenste lengte van het curriculum vitae.

Ook wordt opgemerkt dat 76 procent van de sollicitanten nalaat om in zijn curriculum vitae vooral zijn sterke kanten in de schijnwerpers te plaatsen. “Ondanks al die fouten blijkt 30 procent van de werkzoekenden zich niet bewust te zijn dat hun sollicitatie niet aan de gestelde vereisten voldoet,” merkt Joe Billington, directeur van de National Careers Service, op. “Bovendien geeft slechts 30 procent van de werkzoekenden aan minstens één uur per week aan zijn curriculum vitae te werken, zoals nochtans wordt aanbevolen. Werkzoekenden investeren te weinig tijd om het optimale resultaat te halen uit hun sollicitatie, die nochtans bepalend kan zijn voor het verdere succes van hun carrière.”

Bron: Express