Jongeren minder behoefte aan pensioen

Was een pensioen ‘vroeger’ nog een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden, tegenwoordig wordt dit steeds minder belangrijk. Een pensioenregeling kan er zelfs voor zorgen dat jongeren een baan niet aannemen.

Uit een onderzoek van Intelligence Group blijkt dat vooral jongeren steeds minder waarde hechten aan pensioenregelingen. Slechts 33% van de jongeren tot 30 jaar geeft aan dat een pensioenregeling bij de vijf belangrijkste arbeidsvoorwaarden hoort. Reiskostenvergoeding, veel vrije tijd en studie- en opleidingsbudget scoren hoger bij deze leeftijdsgroep.

Tegenreactie

40-plussers vinden het pensioen wél belangrijk. Volgens Geert-Jan Waasdorp, ceo van de Intelligence Group, slaan we daarmee de spijker op zijn kop: “In de beleving van veel twintigers en dertigers, ondersteund door de media, is het krijgen van een pensioen ook echt nog het voorrecht van deze groep.” Er is zelfs al een soort tegenreactie gaande. Waasdorp: Dat wil zeggen dat werkgevers, met name start-ups en (jonge) ICT-bedrijven zich profileren door juist géén pensioenregeling aan te bieden. In vacatureteksten en op de website wordt dan juist de keuzevrijheid van de werknemer benoemd.”

Afbreukrisico

Het pensioen is zelfs een afbreukrisico geworden, door de verplichte afdracht. Die afdracht kan dusdanig hoog zijn, dat de bruto/netto berekening onaantrekkelijk wordt. Zo kan een verplichte pensioenregeling zelfs een showstopper worden indien dat het netto salaris teveel negatief beïnvloedt.

Opbrengst

Wat veel twintigers en dertigers zich volgens Waasdorp ook afvragen, is hoeveel zij terug zullen zien van de premie die zij betalen. Pensioenregelingen zijn vaak weinig flexibel. Collectieve en verplichte pensioenregelingen passen daardoor niet goed in een tijd van keuzevrijheid en individualiteit. Werknemers hebben steeds vaker meerdere werkgevers in korte tijd, werken soms een tijd als zzp’er of in hybride contactvormen. Pensioenvoorzieningen zijn hier helemaal niet op ingericht en veelal zijn de administratieve kosten en lasten groter dan de kans om ooit iets terug te zien van het ingelegde geld.

Bron: Intelligence Group en P&O Actueel 

Kennis en ervaring oudere werknemers waardevol voor bedrijfsleven

Oudere werknemers zijn waardevol voor het bedrijfsleven vanwege hun opgedane kennis en ervaring, vinden 8 op de 10 Nederlanders. Ouderen zouden moeten worden ingezet als mentoren van jongere werknemers om hun kennis en ervaring te delen, stelt zelfs 86%.

Dit blijkt uit onderzoek van Achmea door GfK Intomart. Slechts een kwart vindt dat ouderen plaats moeten maken voor jongere werknemers. De meerderheid vindt dat echter geen oplossing voor de jeugdwerkloosheid. 86% is wel van mening dat ouderen hun vakkennis up-to-date moeten houden, om duurzaam inzetbaar te blijven. En ruim 60% denkt dat jongeren hierin een rol kunnen spelen.

Maak 45-plussers aannemen aantrekkelijker

Als het gaat om 60-plussers vindt een de meerderheid van de Nederlanders (81%) dat zij gedeeltelijk kunnen stoppen met werken om jongeren meer kans te geven. Tegelijkertijd vindt 88% dat de overheid het aantrekkelijker moet maken voor werkgevers om 45-plussers aan te nemen.
De Achmea Volgens Nederland Monitor is een terugkerend onderzoek dat meningen over verschillende maatschappelijke onderwerpen peilt. De Monitoring Werk van maart 2014 geeft een beeld van de maatschappelijke opvattingen over werk in Nederland.

Voor het volledige rapport Achmea Monitoring Werk, zie www.volgensnederland.nl

Bron: P&O Actueel

De vier trends voor recruitment voor de komende jaren

8 april 2014, Rotterdam

Recruiters beseffen dat dat het opbouwen en onderhouden van contacten met relevante kandidaten de toekomst is. Dat constateert recruitmentgoeroe Kevin Wheeler.

Gevoelens en motivatie

Steeds meer recruiters streven ernaar sollicitanten een goede ervaring te bieden. Langzaamaan wordt technologie minder belangrijk en besteden recruiters meer aandacht aan de gevoelens en motivatie van kandidaten.

Om dit bereiken ziet de recruitmentgoereoe de komende jaren vier trends:

1. Betrokkenheid en ervaring 2.0

Het is de kunst om met kandidaten in gesprek te komen zodat zij betrokken raken bij de organisatie, een recruiter of medewerker. Dit verbetert de ervaring van kandidaten die dan blijven terugkeren. Kandidaten met goede ervaringen met de organisatie zullen eerder instemmen met een sollicitatiegesprek.
Betrokkenheid 2.0 draait om het serveren van de juiste content aan kandidaten, op het juiste moment. Dat kan bijvoorbeeld carrière- of opleidingsadvies zijn of zelfs het verzorgen van een training. Online groepen binnen organisaties moeten voor de juiste content zorgen die aansluit bij de interesses van kandidaten. Goed ontworpen games, simulaties en video’s kunnen ingezet worden, zolang ze maar getest zijn op effectiviteit en voortdurend aangepast en verbeterd worden.

2. Gepersonaliseerd gebruik van social media

Social media draait om het begrijpen van mensen, hoe ze reageren en wat ze willen. Het draait niet om technologie. Recruiters moeten begrijpen wat potentiële kandidaten willen en nodig hebben om hen een relevante ervaring te bieden, zodat nader kennis gemaakt kan worden.

3. Analytics, sleutel tot betrokkenheid

Analytics, de vaardigheid om bruikbare informatie te destilleren uit alle cijfers, feiten en data die een organisatie verzamelt, is de sleutel tot het bieden van goede ervaringen en het bouwen aan betrokkenheid. Wanneer je begrijpt wat een kandidaat drijft, wat relevant is voor de kandidaat, kun je aan de wensen van deze kandidaat tegemoetkomen.

4. Organisatiestructuur = Netwerken & Samenwerking

De structuren voor het organiseren van werk veranderen onder invloed van de meer complexe en ongestructureerde aard van het werk in de 21ste eeuw. Wheeler denkt dat er binnen de recruitmentafdeling steeds minder plaats zal zijn voor specialisten. De toekomst is aan goed opgeleide en getrainde alleskunners.

Bron: Ere.net