Flinke stijging flexcontracten onder jongeren

Op een totaal aantal van 627.000 jongeren is het aantal jongeren van 15 tot 27 jaar flexcontracten in 10 jaar tijd flink gestegen, van 24 procent in 2002 naar 39 procent in 2012. Dit zijn voornamelijk jongeren die uitsluitend werken en daarnaast geen opleiding volgen. Meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stijging betreft vooral jongeren met een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste dienstbetrekking en oproepkrachten. Vooral jonge vrouwen hebben vaker een flexibele arbeidsrelatie dan jonge mannen, volgens het CBS. De laatsten zijn daarentegen iets vaker als zelfstandige werkzaam.

Hoog- en laagopgeleiden werken vaker met een flexibel contract dan middelbaaropgeleiden. Bij hoogopgeleide jongeren gaat het dan vooral om een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband, bij laagopgeleiden om uitzendkrachten. Middelbaaropgeleide jongeren hebben relatief vaak een vast contract.

Ook in de leeftijdscategorie 27 tot 65 jaar steeg het aandeel van het aantal werknemers met een flexibel contract, maar veel minder sterk dan bij hun jongere collega’s: van 8 procent in 2002 naar 11 procent in 2012.

Bron: ANP

Administratieve taken verstrikken HR-Professional

HR-professional raakt verstrikt in administrative taken

Uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2013-2014’, uitgevoerd onder meer dan 1.000 Nederlandse HR-Professionals in een onafhankelijk, representatieve analyse van salaris- en HR-dienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij blijkt dat HR-Professionals zich meer willen richten op het ontwikkelen van talent en een duurzame inzet van personeel. Maar in de praktijk ze vaker bezig zijn met de uitvoering van personeelsplanning en verzuimbeheersing dan met beleidsthema’s die er toe doen.

HR komt te weinig toe aan beleid

Uit het onderzoek blijkt dat de HR-professional vooral belang hecht aan het interne HR-beleid, waarin de inzet en ontwikkeling van bestaand personeel een rol spelen. Naast talentmanagement zijn verzuimaanpak (33%), duurzame personeelsinzet (32%), administratie automatiseren (27%) en reorganisaties begeleiden (24%) beleidsthema’s die dit jaar hoog op de agenda staan.

Opvallend is dat hoewel het ontwikkelen van talenten van bestaande medewerkers dit jaar het hoogste scoort, deze activiteit niet vaak deel uitmaakt van de dagelijkse werkzaamheden van HR-professionals. ‘We zien dat HR-professionals mede door de economische crisis in een spagaat terechtkomen. HR-professionals zijn meer met operationele zaken bezig op het gebied van arbeidsverzuim en personeelsplanning dan met de beleidsthema’s die er volgens hen toe doen,’ zegt Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot.

Werkkostenregeling even geen prioriteit

Nog geen kwart (23%) geeft prioriteit aan de werkkostenregeling die een uitstel heeft gekregen van een verplichte invoering in 2015.  Dit is minder dan vorig jaar werd gedacht. Toen gaf nog de helft van de HR-professionals (48%) aan zich in 2013 te focussen op de Werkkostenregeling.

Hoewel de toekomst en de vorm van de Werkkostenregeling nog niet rond is, verwachten veel HR-professionals dat zij er volgend jaar meer prioriteit aan moeten geven. Acht op de tien HR-professionals (83%) geven aan dat de Werkkostenregeling volgend jaar een belangrijk beleidsthema voor hen wordt. ‘Het is een klassiek gegeven dat de HR-agenda in belangrijke mate gedicteerd wordt door wet- en regelgeving. De noodzaak aan wet- en regelgeving te moeten voldoen, lijkt een belangrijkere driver dan nut,’ constateert Van der Spek.

Meeste geld aan opleidingen

Het meeste geld wordt op HR-afdelingen met een eigen budget uitgeven  aan opleidingen (96%). Hoewel het meeste budget opgaat aan opleidingen, wordt er binnen HR nog maar weinig gebruik gemaakt van toepassingen die zich meer toespitsen op de verdere ontwikkeling van medewerker en organisatie (competentie- en performancemanagement). Na opleidingen gaat het meeste budget naar arbodienstverlening (95%) en juridische ondersteuning of advisering (88%).

Bron: Personeelsnet

‘Clean desk policy’… Ruimt lekker op!

Voor sommige collega’s is het een verschrikking, maar een ‘Clean Desk Policy’ ruimt wel lekker op! Misschien iets voor uw afdeling?

Een desktop (monitor-toetsenbord-muis), een bakje voor pennen en paperclips en wellicht een telefoon. Bij een ideale clean desk policy ligt er na gebruik in ieder geval niet meer op het bureau dan dat. En het kan zelfs minder, als medewerkers met laptops werken en/of smartphones van de zaak gebruiken. Wellicht dat enkele medewerkers tegensputteren, maar het kan heel goed zijn dat een dergelijk beleid verstandig is.

‘Het is hoe dan ook belangrijk dat je aan je personeel duidelijk maakt waarom je een Clean Desk Policy invoert’, zegt Anke Algera, eigenaar van Brisk Advies, een consultancybureau gespecialiseerd in  timemanagement en werkplekorganisatie. ‘Er zijn nog heel veel mensen die het fijner vinden werken als ze allerlei spullen op het bureau hebben liggen. En ook organiseren veel mensen hun werk door met stapeltjes te werken.’

Maar uiteindelijk zal de weerstand tegen clean desk vrij snel afnemen, mits je voor een goede opvang en begeleiding hebt gezorgd. Zorg dat de ICT-systemen aansluiten en dat mensen weten hoe ze met clean desk kunnen werken.

Het blijft van belang dat je je beleid goed weet uit te leggen. Maar als manager weet je zelf al: je voert geen beleid voor de lol en ook de keuze voor een clean desk policy heb je niet voor niets gemaakt. Algera zet enkele mogelijke argumenten voor een clean desk policy op een rij:

1. Uitstraling naar de klant

Ieder bedrijf wil zich op een bepaalde manier presenteren naar de klant toe: professioneel, nauwkeurig, representatief. Maar in het geval van clean desk mag het in eerste instantie lijken op iets puur cosmetisch (namelijk lege, ordelijke bureaus), er schuilt volgens Algera nog iets anders achter. Iets veel belangrijkers, wat voor de klanten van bepaalde bedrijfstakken van groot belang kan zijn: op rommelige bureaus wil nog wel eens gevoelige informatie bevatten.

‘Dat soort informatie wil je niet open en bloot rond laten slingeren, en al helemaal niet waar andere mensen langslopen.’ Een potentiële klant die veel waarde hecht aan zijn gegevens zal niet onder de indruk zijn van openliggende klantendossiers en geopende post op de bureaus terwijl de medewerker in kwestie een stuk verderop staat te beppen bij de waterkoeler.

2. Voor flexwerken is het een must

Steeds meer bedrijven werken met flexibele werkplekken. Dan is het logisch dat iedereen zijn boeltje weghaalt, zodat anderen zonder problemen op dezelfde plek aan de slag kunnen. ‘Iedereen moet overal kunnen inloggen, dus het bureau moet schoon achter worden gelaten’, zegt Algera. Het is dan niet collegiaal om die vuile koffiemokken, het volgetekende kladpapier en de iPod-oortjes te laten slingeren.

3. Het is makkelijker schoon te maken

Eigenlijk is dit een vrij eenvoudig argument: Schoonmakers kosten geld, en hoe langer ze bezig zijn met poetsen, des te gepeperder de rekeningen voor het bedrijf zullen zijn. ‘Ik vind het makkelijker schoonhouden zelf een vrij belangrijk punt’, zegt Algera. Ruim die rommel dus op.

4. Van papier naar digitaal

Vergis je niet: de clean desk policy gaat ook het een en ander van jouw organisatie en jouw manager eisen. ‘Veel mensen lezen liever van papier, waaronder ikzelf’, zegt Algera. Maar uiteindelijk heeft digitaal ook veel voordelen. Meerdere mensen kunnen in hetzelfde document werken en annotaties zijn duidelijker; zet die track changes aan en je kunt los.

Als je flexibele werkplekken wilt, is clean desk een must

Dat legt wel direct de eisen bloot die aan jouw organisatie worden gesteld, en je zult je mensen moeten overtuigen dat ze best zonder papier kunnen werken. ‘In een digitaal archief kun je zoeken op trefwoorden, maar het moet ook binnen één, twee of drie klikken bereikbaar zijn. Je moet er dus voor zorgen dat je een voor iedereen logisch en gemakkelijk toegankelijk informatiesysteem hebt ingericht waardoor je geen papier meer nodig hebt’, zegt Algera. ‘Alle stukken die nu worden aangemaakt, staan hoe dan ook ergens digitaal.’

5. Organisatie is voor iedereen duidelijk

Tot slot merkt Algera op dat iedereen weliswaar een eigen manier heeft van organiseren, maar dat de meest universele organisatie toch het opruimen van de spullen is, daar waar ze horen, op een centrale, voor iedereen bereikbare plek. Hoe je het wendt of keert: het is uiteindelijk overzichtelijker

‘De meeste mensen weten van hun eigen stapeltje wel hoe het is georganiseerd’, zegt Algera. ‘Maar als iemand anders iets moet vinden, wordt het moeilijker.’ Daarbij geeft Algera wel toe dat dit lang niet overal een probleem zal zijn: hoe vaak kijk jij immers op het bureau van je collega? ‘Dus eigenlijk is deze reden nog het minst belangrijk om een clean desk policy in te voeren.’

 

Bron: Intermediair

Succesvol werven via Social Media

Door social media te gebruiken vullen HR-professionals sneller vacatures in en besparen kosten. Een actief social media beleid zorgt over het algemeen voor positieve aandacht. Dit resulteert op haar beurt weer op een goed imago van een organisatie. Uit onderzoek van ADP vergroten online sociale netwerken de betrokkenheid van medewerkers en bevorderen ze de kennisdeling.

De meerderheid van de HR-professionals integreert social media in hun HR-beleid. Meer dan de helft verwacht dat social media de komende twee jaar het belangrijkste kanaal wordt om personeel te werven. 63 procent van de Nederlandse werkgevers verwacht daarentegen dat social media als recruitmentkanaal de meeste prioriteit heeft in 2013. Werknemers halen hier voordelen uit. Bijna één derde van de werkzoekenden die social media gebruikt, is wel eens benaderd door een werkgever. Van deze groep werkzoekenden heeft meer dan de helft ook daadwerkelijk de baan gekregen.

Inzet eigen medewerkers

HR-professionals verwachten dat social media in de toekomst van cruciaal belang is om kennis te delen en de betrokkenheid van werknemers te vergroten. Eigen werknemers weten als de beste hoe het is om bij een organisatie te werkzaam te zijn en zullen dan ook nieuwe collega’s gaan werven. Zij kunnen vacatures slim en gericht verspreiden via social media. Wanneer eigen werknemers hier ook nog eens voor worden beloond, zullen steeds raken medewerkers betrokken en worden recruitmentdoelen behaald zo stelt ADP.

Uitdaging voor HR-professionals

Organisaties moeten om positieve aandacht te krijgen ook interactie aangaan met hun doelgroepen. De inhoud en het onderwerp van het gesprek zijn daarbij van groot belang. Organisaties dienen relevante informatie te publiceren en daarnaast te reageren op vragen of opmerkingen. Een belangrijke uitdaging voor HR-professionals: het gebruik van social media stimuleren voor HR-doeleinden.

Dit kan door een eigen sociale media platform op te richten en werknemers te betrekken bij onderwerpen die spelen in de organisatie. ADP Nederland doet dit zelf via de ideeënbus ‘Best in Touch’ op het eigen intranet. Medewerkers houden via blogs op het intranet collega’s op de hoogte van hun projecten of vragen hen om feedback. Als collega’s de blog leuk vinden, kunnen ze dit zichtbaar maken door de blog te ‘liken’ of een opmerking te plaatsen. Medewerkers met de meeste likes ontvangen een beloning en een eervolle vermelding tijdens de kwartaalmeetings.

Bron: HRPraktijk 

Bezuinigen zonder aan uw personeel te komen

5 manieren om te bezuinigen zonder aan uw personeel te komen

In deze tijd moet bijna iedereen de broekriem aanhalen, dat geldt waarschijnlijk ook voor uw bedrijf of afdeling. Maar direct mensen ontslaan is niet altijd nodig. Natuurlijk maken bedrijven de grootste klappers door afscheid te nemen van mensen (ruwweg 60 procent van de kosten zijn personeelskosten). Maar andersom geldt dat 40 procent van uw kosten niks te maken heeft met uw medewerkers. En daar valt ook op in te grijpen.

Het is dus mogelijk om kosten te besparen met kleinere dingen en handelingen. Intermediair heeft een aantal tips verzameld waarmee ook u wellicht hier en daar wat aan het budget kan doen.

1. Kantoorruimte: het kan (bijna) altijd goedkoper

Op personeel na is huur misschien wel de grootste kostenpost dat een bedrijf kan hebben. Mocht u inderdaad zeggenschap hebben over locatie en dergelijke, dan loont het wellicht om te kijken of alles wel zo optimaal mogelijk is. Bevat het kantoor de goede grootte, neemt u geen onnodige diensten af. En moet het bedrijf gevestigd zijn midden in het centrum van de randstad of kan het ook aan de rand van een stad? U kan leegstaande ruimtes eventueel ook delen met andere bedrijven.

2. Houd uw mensen betrokken, blij en schuldenvrij

Meer productie is (hopelijk) meer inkomsten, waardoor de balans positiever uitvalt. Immers, u betaald uw werknemers evengoed wanneer ze aan het niksen zijn. Naast dat u erop toeziet dat men de kantjes er niet van afloopt, betekent dat ook dat u ze op allerlei manieren gemotiveerd houdt.

In moeilijke tijden is het van belang er extra op toe te zien dat uw medewerkers de koppen er niet bij laten hangen. Betrek ze in de discussie van besparingen. Daar komen vaak zeer nuttige ideeën uit. Michalowicz noemt als voorbeeld het idee van een werknemer om mensen hun eigen mokken mee te laten brengen in plaats van plastic bekers. Toch een besparing van 100 dollar per maand (!).

Denk ook aan de financiële beslommeringen van uw medewerkers, als uw bedrijf geldproblemen heeft, dan zit het er dik in dat uw mensen dat ook hebben. “Werknemers met geldzorgen hebben last van stress, zijn vaker ziek en zijn daardoor minder productief”, zegt budgetcoach Renske Hoornstra. “Als er ook nog sprake van loonbeslag is, dan betekent dit meer werk voor de salarisadministratie. Daarnaast is de kans groter op fraude of diefstal. Dus het zijn niet altijd directe kosten.”

Nee, een loonsverhoging of een voorschot geven gaat niet werken, omdat de problemen vaak dieper zitten. “Enerzijds heeft de werknemer hulp nodig. Dit kunt u op individuele basis aanbieden of door een training aan te bieden. Daarnaast is het van belang dat leidinggevenden, P&O en de salarisadministratie ook op de hoogte zijn van regels en mogelijkheden en het herkennen van signalen.” Wordt het echt ernstig, dan is een stap naar het NIBUD wellicht een idee, aldus Hoornstra.

3. Vorm een inkoopgroep, ga voor korting

Afdelingen kopen gezamenlijk in omdat leveranciers kortingen bieden op bulk. Waarom kan dat niet voor meerdere bedrijven? Als u toch bij elkaar zit, dan kunt u het printpapier, de paperclips, pennen enzovoorts eventueel samen inslaan. Dat geldt ook voor gas- en stroom: genoeg organisaties die een collectieve inkoop aanbieden.

Kleine nuance die vooral geldt als het een klein bedrijf betreft: het mag dan best aanlokkelijk zijn in grote aantallen te kopen, maar zoals Suzanne Kearns schrijft op Moneycrashers.com: “heeft u echt die 1000 pennen nodig?”.

U kunt ook gebruik (of misbruik?) maken van de irritatie die toeleveranciers hebben over de te late betaling van facturen. Nu is het nog zo dat deze na verloop van tijd (bijna altijd ruim na verstrijken van de deadline) met aanmaningen komen, maar omdat ze geen klant willen verliezen nog even wachten met het in rekening brengen van meerkosten. Dat kunt u omdraaien: wat nou als u voorstelt heel snel te betalen, in ruil voor een kleine korting? Van 2 procent eraf schrikt niemand. Uw leverancier ontvangt sneller het geld en u kunt besparen. Win win dus.

4. Hou op met die interne controles!

Laten we eerlijk zijn: Nederlanders houden ervan dingen driedubbel te controleren. Maar volgens consultant Maarten Nijman van adviesbureau Pure & Lean werkt dat alleen maar averechts: een medewerker die weet dat zijn werk nog wordt gecontroleerd, levert gemiddeld slechtere kwaliteit. Andersom geldt juist dat wanneer uw medewerker in direct contact staat met uw klant, deze juist beter werk aflevert.

“Medewerkers die inzicht krijgen in activiteiten die echt waarde toevoegen vanuit de klant, zien vanzelf hoe de werkzaamheden simpeler, sneller en beter kunnen worden uitgevoerd”, stelt Nijman. “Dagelijks komen we bij analyse weer klant-tot-klant processen tegen waarin van de veertig of zelfs tachtig stappen er uiteindelijk maar zo’n vijf tot tien werkelijk volgens de klant waarde toevoegen. Dat zijn de activiteiten waarvoor de klant wil betalen en die in één keer goed worden uitgevoerd.”

“Wat te denken van gemiste productieve uren. Er kan immers niet tegelijk hersteld én gewoon gewerkt worden”, schetst Nijman. “Extra belasting van de machines, extra energie, voorraden, opschuiven andere orders enzovoorts. Zo lopen de verborgen kosten van herstelwerk op tot wel 15 procent van de totale productiekosten.” U slaat volgens de heer Nijman een driedubbele klapper wanneer die controles terug worden geschroeft: “je steekt niets in de controle zelf, er valt minder te herstellen en je verspilt minder materiaal en grondstoffen”.

5. Beperk zakelijke tripjes en forenzen tot een minimum

Tuurlijk, face-to-face praat altijd net iets beter dan over de telefoon. Maar kom, het is steeds makkelijker én mogelijk om besprekingen te voeren via teleconferencing of Skype. Heel veel reizen genereren geen directe inkomsten en die zouden de eerste moeten zijn waarop u bezuinigt. En als u al moet gaan: uw klant kan het geen bal schelen dat u met een prijsvechter vliegt en in een budgethotel verblijft.

Nog veel ingrijpender zijn de dagelijkse reiskosten waarop u kunt besparen. Deze maken u en uw collega’s immers iedere dag. Mocht je afdeling of bedrijf het toelaten, dan is het misschien een idee om één of enkele medewerkers roulerend thuis te laten werken. Aangezien de belastingvoordelen op reiskosten altijd onder druk staan (ja, de eerste scare uit 2012 is even van de baan, maar kan zo weer terugkomen), kunt u zo wellicht een mooi bedrag besparen.

Bron: Intermediair